Без рубрики

Бүтүрүүчүлөргө иш берүүчүлөр менен жолугушуу

 
К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунун (ҮАББИ) Менежмент жана социалдык-маалыматтар технологиясы (МСМТ) кафедрасынын башчысы э.и.к., доц. Алимбеков К.А.,  кафедранын окутуучулары с.и.к., доц. Малтабаров Б.А., ага окутуучу Саттаров У.С. Жети Өгүз райондук администрациясынын башчысы-аким Бахавадинов Э.И. жана «Агат КG – строй» ЖЧКнын мүдүрү Бапов А.С. менен жолугушуусу.

 

К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунун (ҮАББИ) Менежмент жана социалдык-маалыматтар технологиясы (МСМТ) кафедранын окутуучулары с.и.к., доц. Малтабаров Б.А., «Менеджмнт»  багытындагы магистри, доценттин м.а. Токтоболотова Н.Б., «Менеджмнт» багытындагы магистри ага окутуучу Оторова А.Т., ага окутуучу Саттаров У.С. Жети Өгүз райондук администрациясынын башчысы-аким Бахавадинов Э.И. жана «Агат КG – строй» ЖЧКнын мүдүрү Бапов А.С. менен жолугушуусу.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *