Институт жөнүндө

Учурдагы экономикалык абал көпчүлүгүбүздү ойго салып, келечек жөнүндө терен ойлонууга мажбур кылат. 21-кылым – маалымат технологиялары ыкчам өнүгүп жаткан кылым. Ал өзү менен бирге олуттуу экономикалык өзгөрүүлөрдү алып келди. Базар экономикасынын өзгөрүшү, өлкөнүн экономикалык турмушундагы аймактардын ролунун жогорулашы экономиканын ар кайсы тармактарынын, алсак, финансы, башкаруу, маалымат технологиялары ж.б.  тармактардын маанисинин жогорулашын айгинелеп турат.

Эгерде кечеки окуучулар үчүн турмуштун чоң жолуна биринчи кадам таштоо жана өз алдынча жашоону тандоодо кайсы жол менен кетүүнү тандоо турса, көпчүлүк тажрыйбалуу адистер өздөрүнүн кесиптик жолун баштан аяк кайра карап чыгууга жана өзгөртүүгө бел байлап, заман талабына ылайык, учурдагы базар экономикасынын талаптарына жооп бере турган,  дээрлик келечектүү жаны багыттагы кесиптерди өздөштүрүүгө багыт алышты.

Жалпыга белгилүү болгондой, адамдын жашоодогу ийгилигинин ачкычы – бул анын билим денгээли. Ошондуктан, жожду тандоо да чечүүчү маселе болуп эсептелет. Жогорку билим  актуалдуу болуп, мезгил  талабына жооп бериши керек. Ошондуктан биз өзүбүздүн студенттерге дүйнөлүк билим берүү системаларынын эң жогорку салттарына туура келүүчү академиялык программадагы сапаттуу билим алууну сунуштайбыз.

Биз заманбап маалымат жана компьютердик технологияларды колдонуу менен окутуу процессин жакшыртып, максималдуу түрдө ынгайлуу, жеткиликтүү жана сапатуу кылууга аракет кылабыз.

Биздин ЖОЖ иш менен окууну айкалыштырууга багытталган.

 

Натыйжалуу билим берүү үчүн биз аралыктан окутуу технологияларын кенири колдонобуз, анткени  окуу менен ишти айкалыштырууга багытталган биздин аудитория үчүн бул абдан ынгайлуу. Биздин институттун дагы бир өзгөчөлүгү – бул сабак өтүү ыкмалары, тактап айтканда, окутууда прикладдык программалык каражаттарды колдонууга басым жасоо.  Натыйжада  бүтүрүүчүлөр эмгек рыногунда атаандаштыкка туруштук бере ала турган  кесипкой адис боло алышат. Студенттердин кызыкчылыгын көздөө – биздин жождун негизги принциби.

 

Институтту түзүү таржымалы

Үзгүлтүксүз билим берүү институту 1999-жылдын 21-январында БГУнун Окумуштуулар Кенешинин чечими жана БГУнун ректорунун буйругу менен түзүлгөн.

            Үзгүлтүксүз билим берүү институту 2012-жылы Үзгүлтүксүз жана аралыктан  билим берүү институту болуп кайра түзүлгөн жана БГУнун курамындагы көлөмдүү түзүмдүк бөлүм болуп эсептелет.

 

Институттун миссиясы

– жалпыга жеткиликтүү, сапаттуу жана учурдагы билим берүү чөйрөсүндөгү  атаандаштыкка туруштук бере ала турган, жаны инновациялык билим берүү технологияларына, окутуу, тарбия, илимий жана коомдук ишмердик процессинин интеграциясына негизделген үзгүлтүксүз аралыктан билим берүүнү камсыз кылуу.

 

К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институту – мамлекеттик аккредитацияны өткөн мамлекеттик билим берүү мекемеси. К.Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунда адистерди даярдоо 4 кафедрада («Менеджмент жана социалдык-маалымат технологиялары», «Тилдер жана коомдук илимдер», «Экономика, финансы жана бухгалтердик эсеп», «Педагогикалык билим берүү жана инновациялык технологиялар») ишке ашырылат.

Компьютердик технологияларды иш жүргүзүүнүн бардык жактарында колдонуу башкаруу системасын, муну менен бирге билим берүү процессин жана окуу жайдын жалпы ишмердигин түп-тамырынан бери кайра курууга алып келди. Жаны маалымат технологиялары К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунун ишмердигинин бардык тармактарында кенири колдонулууда.

Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунда 35 компьютерди камтыган 3 компьютердик класс бар. Студенттерге сабак өтүү  жана ПОК үчүн квалификацияны жогорулатуучу курстарды өтүү кабинети сабактын бардык түрлөрүн өтүүгө ынгайлуу жана маалымат жеткирүүнүн заманбап мүмкүнчүлүктөрүнө ээ мультимедиялык телевизор менен жабдылган.

Кыргыз илимий-билим берүү компьютердик желеси билим берүү жана илим системасында таяныч тармак  болуп эсептелип, Кыргыз Республикасынын бардык негизги  аймактарын  жана дүйнө жүзүн илимий- билим берүү тармагына жогорку ылдамдыкта кошулуу байланышын камсыз кылат. Бул желе өзүнүн видео серверлерине вебинарларды өткөрүү үчүн  жана мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияларды видеоконференция түрүндө онлайн өткөрүү  үчүн кирүүгө мүмкүндүк берет.

Институт жогорку ылдамдыктагы Интернет желесине кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Тактап айтканда, 40 Мбит/с чейин жетет. Интеренет желесине бардык компьютер аркылуу, бардык компьютердик класстан кирүүгө болот. Институттун ичинде ноутбук жана мобилдик каражаттар аркылуу институттун билим берүү ресурстарына зымсыз Wi-Fi 15 Мбит/с ылдамдыгы менен кирүү мүмкүнчүлүгү бар.

 

Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу процессин уюштуруу

К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунда аралыктан окутуунун маалыматтык системасы түзүлгөн жана колдонулат. Бул окуу процессин  натыйжалуу уюштурууга мүмкүндүк берет. Аталган маалымат системасы Институттун жалпы ишмердигин толук чагылдырат. Алсак, адистик курам жөнүндө, студенттердин саны, кабыл алуу комиссиясынын иши, окуу жүктөрүн бөлүштүрүү, окуу-методикалык материалдарды жайгаштыруу, тесттик тапшырмалар, тест өтүү, тесттин жыйынтыктары, электрондук ведомостор, модулдук-экзамендик сессиянын жыйынтыктары ж.б.

Ар бир эле билим берүү мекемеси үчүн төмөндөгү негизги үч өндүрүш процесси мүнөздүү:

  1. Окуу процессин пландаштыруу, уюштуруу жана башкаруу;
  2. Билим берүү процессинин мазмунун камсыздоо;
  3. Окуу жайды административдик башкаруу жана ыкчам отчеттуулуктун өз учурундагы жана актуалдуу формаларын алуу.

К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунда AVN маалымат системасын  колдонуу окуу процессинин алгачкы мезгилинен, тактап айтканда, кабыл алуу комиссиясынан эле башталат. Иштин бул этабында абитуриенттердин жеке маалыматтарын иштеп чыгуу механизми ишке ашырылат. Алсак, ЖРТ талондору, абитуриенттерди каттоо жана компьтердик тестирлөө ж.б.

Кабыл алуу иши аяктагандан кийин абитуриенттер кабыл алынды деген буйруктун негизинде студенттердин базасына катталат жана которуу, калыбына келтирүү жана окуудан чыгаруу ж.б. буйруктарына ылайык туруктуу негизде  студенттердин жеке маалыматтарын актуализациялоо ишке ашырылат. Студенттик кадр бөлүмү түздөн-түз кирүү мүмкүнчүлүгү аркылуу студент жөнүндө, студенттердин контингенти жөнүндө толук маалымат ала алат жана андан аркы тийиштүү иштерди жүргүзөт.

Абитуриент менен университеттин ортосундагы  билим берүү кызматын көрсөтүү боюнча макулдашуу аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен багыттар боюнча билим берүү программасын ишке ашыруу жолу К.Карасаев атындагы БМУнун студенттерди кабыл алуу боюнча бекитилген эрежелеринин негизинде кабыл алынгандыгы жөнүндөгү буйрук чыккандан кийин акы төлөп окууnee келишимине кол коюлгандан кийин ишке ашырылат.

Кабыл алынгандан кийин аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен билим алуучулар Институттун Билим берүү порталына кирүүгө мүмкүнчүлүк алат, логин пароль берилет. Системага кирүү К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунун Билим берүү порталы – http://avn.indo.kg аркылуу ишкеашырылат.

Ар бир окуу жылынын башында К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институту студенттерди (студенттин каалоосу менен эгер аларда Интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү жок болсо) Кейс-пакет менен камсыз кылат. Кейс-пакет өз ичине дисциплиналар боюнча толук окуу материалдарын жана окуу процесси жөнүндөгү  маалыматтарды камтыйт.

Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окуу процессин уюштуруу жана ишке ашыруу  AVN маалыматтык системасынын базасында жүргүзүлөт. Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу процесси билим берүү программаларынын талаптарына жооп берүүчү ар түрдүү окуу жана аудиториялык, ошондой эле, өз алдынча иштөө сабактрын айкалыштырууга негизделет.

Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окуу пландарын аткаруу төмөндөгүлөр менен камсыз кылынат:

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен  окуу процессинин катышуучулары off-line жана on-line өз ара аракеттешишет.

– дисциплиналарды өз алдынча өздөштүрүү боюнча окуу-методикалык материалдар менен;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу сайты аркылуу электрондук билим берүү тармагына кирүүгө мүмкүндүк түзүлөт;

 

Текшерүү технологиясы: рейтинг баасы

Студенттердин өз алдынча иштерин текшерүү жыйынтыктары белгиленген окуу планынында көрсөтүлгөн мөөнөттө жазуу түрүндө ишкеашырылат жана материалдарды электрондук формада көрсөтүү талап кылынат.

Учурдагы жана жыйынтыктоочу текшерүү үчүн тесттик тапшырмалар кафедра окутуучулары тарабынан иштелип чыгат жана кафедрада ички экспертизадан өтүп, кафедранын отурумунда бекитилет. Бул боюнча атайын протокол түзүлөт. Тесттердин мазмуну жана алардын Мамлекеттик билим берүү стандартsyf жооп берүүсү боюнча кафедра ,fixscs жооп берет.

Тестик тапшырмалардын саны жана варианттары аларды аткарууга бөлүнгөн убакыттын көлөмү тийиштүү кафедра тарабынан аныкталат. Бирок тесттик тапшырмалардын саны 2 кредит үчүн 50, ал эми 4 кредит үчүн 100 же андан жогору болушу сунушталат.

Учурдагы жана жыйынтыктоочу модулдук текшерүү компьютердик тестирлөө формасында http://avn.indo.kg  дареги боюнча Билим берүү порталы аркылуу        ишке ашырылат. Мында тьютор-окутуучу менен түздөн-түз пикир алышууга жол берилбейт.

Учурдагы жана жыйынтыктоочу текшерүүнү жүргүзүүдө тесттин ар бир варианты 20 тапшырмадан турат, ар биртууражооп – 5 балл.

 

Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен билим берүү программасын ишке ашыруу процессинин катышуучуларынын өз ара иш-аракеттерин уюштуруу

 

К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтун жалпы жетектөөнү жана аралыктан билим берүү технологияларын колдонуудагы окуу-методикалык, системалык-программалык жана электрондук-билим берүүчүлүк каражаттарды  натыйжалуу колдонууну камсыз кылуу иштерин координациялоону проректор, К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунун директору ишке ашырат.

Окуу процессинин бардык катышуучуларынын өз ара иш-аракеттеринин натыйжалуулугу үчүн алардын ар бирине ылайык роль жана жоопкерчилик ыйгарылат, ошондой эле, окуу процессинин башка катышуучулары менен өз ара аракеттешүүнүн багыттары жана формалары аныкталат. Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окуу процессин ишке ашырууда Институттун төмөндөгү түзүмдүк бөлүмдөрү иш алып барат:

– Администрация

– кабыл алуу комиссиясы

– Сырттан-аралыктан окутуу сектору

– Кафедралар

– Компьютердик технологиялар бөлүмү

 

Администрация

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен аралыктан окутуунун стратегиялык өнүгүү багыттарын аныктайт;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасынын стратегиялык өнүгүү багыттарынын ишке ашырылышын көзөмөлдөйт;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасынын функцияланышына тиешелүү дагы башка иштерди аткарат.

 

Кабыл алуу комиссиясы

– Университетте бекитилген кабыл алуу эрежелерине ылайык жана аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу программаларына ылайык документтерди  жана студенттерди кабыл алууну уюштурат;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутууну ишке ашыруучу билим берүү программалары боюнча окутуу келишимин түзөт;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутууга негизделген билим берүү программасынын маркетингин камсыз кылууга катышат;

 

Сырттан-аралыктан окутуу сектору

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен даярдоодо адистиктер жана багыттар боюнча жумушчу окуу пландарын окуу бөлүмдөрүнө берет;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен билим берүү программасын ишке ашырып жаткан окутуучулардын  квалификациясын жогорулатуу боюнча окууну уюштурат;

– ПОК боюнча көзөмөл жүргүзөт;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен ишке ашыруучу негизги билим берүү программалары боюнча жумушчу окуу пландарын адистиктерине карата кафералар менен бирдикте иштеп чыгат;

-Билим берүү программалары үчүн иштелип чыккан ЭОМКларга карата талаптар макулдашылат;

– Иштелип чыккан ЭОМКлар боюнча сапаттык экспертизаны жүргүзүүгө катышат;

– Аралыктан билим берүү технологиялары  менен  жана ЭОМК менен иштөөгө тиешелүү жаны жоболорду, эрежелерди, стандарттарды жана башка ченемдик-укуктук, методикалык иш кагаздарын иштеп чыгууга катышат;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен билим алып жаткан бардык катышуучулардын аны колдонуунун натыйжалуулугу жана сапаты боюнча он, терс пикирлери, сунуштары жалпылаштырылат  жана анализденет, аралыктан билим берүү технологияларын колдонуунун натыйжалуулугун арттыруу боюнча сунуштар берилет;

– Эл аралык стандарты эске алуу менен аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуунун ченемдик-укуктук базасынын мониторингин өткөрөт;

– билим алуучулардын өздүк курамы боюнча буйруктар даярдалат;

– Аралык жана мамлекеттик аттестацияларды өткөрүү боюнча документтер топтому (ведомасть, жүгүтмө ж.б.) даярдалат жана алардын жыйынтыктары боюнча маалыматтар кагаз түрүндө жана электрондук каражаттарда сакталат;

– билим алуучулар менен институттун карым-катышы, байланышы камсыздалат;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасынын чегинде учурдагы окуу процессии боюнча мониторинг жүргүзүлөт.

 

Кафедралар

– ДЭОМКин, тесттик тапшырмаларды жана бекиилген талаптарга ылайык аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен билим берүү программалары үчүн кошумча окуу материалдарын иштеп чыгууну камсыз кылат;

– Иштелип чыккан ДОМКине карата сапаттык экспертизаны жүргүзүүгө катышат;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутууну ишке ашыруу боюнча окутуучуларды бекитет;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окуу жүгүнүн аткарылышын камсыз кылат;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасы үчүн иштелип чыккан жаны илимий жетишкендиктерди эске алуу менен окуу каражаттарын үгүлтүксүз актуалдаштырууну ишке ашырат;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен аралыктан  окутуунун талаптарына жооп бере турган ДОМКин иштеп чыгуу процессин көзөмөлдөйт;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен аралыктан окутуу өзгөчөлүктөрүн эске алуунун негизинде жумушчу окуу программаларын түзөт;

– Компьютердик технологиялар бөлүмү менен макулдашуунун негизинде конкреттүү билим берүү программасы боюнча сабактын түрлөрү аныкталат жана уюштурулат.

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен бекитилген окутуу графиги боюнча окутуу процесси ишке ашырылат жана студенттердин өз алдынча иштерин көзөмөлдөө камсыз кылынат;

– Электрондук каражаттарды колдонуу менен видеоконференциялар, чаттар, форумдар, вебинарлар уюштурулат (видеоконференц байланыш программалары, электрондук почта, skype, Вотсап ж.б..).

 

Компьютердик технологиялар бөлүмү

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу боюнча Администрациянын чечимдерин ишке ашырууну камсыз кылат;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасынын ишин уюштуруучулук жана техникалык жактан камсыздайт;

– Аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасынын чегинде ДЭОМК боюнча маалыматтык база түзөт жана аны сактоону камсыздайт;

– тайпалык сабактар үчүн тайпалар түзүлөт жана алардын иш-аракеттерине көзөмөл жүргүзүлөт;

– билим алуучулар боюнча маалымат базасын түзөт;

– аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуудагы окуу жүгүнүн факт жүзүндө аткарылышына көзөмөл жүргүзүлөт;

– билим алуучуларга аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуунун маани-манызы түшүндүрүлөт;

– билим алуучуларга аралыктан билим берүү технологияларынын окуу-методикалык жана программалык камсыздоосу көрсөтүлөт;

– аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасына кирүү тартиби жана формасы аныкталат жана аны ишке ашыруу камсыздалат;

– аралыктан билим алуучуларга аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасы тууралуу түшүнүксүз бардык маселелер боюнча консультативдик жардам көрсөтүлөт;

– К.Карасаев атындагы БМУнун Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунун маалымат системасы үзгүлтүксүз иш жүргүзүүнү камсыз кылат;

– аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасы үчүн  зарыл болгон шаймандарды сатып алууну, орнотууну жана программалык камсыздоону   ишке ашырат;

– аралыктан билим берүү технологияларын колдонуу менен окутуу системасы үчүн  зарыл болгон ондоо иштерин, алмаштыруу иштерин, шаймандарды жанылоо жана программалык камсыздоо иштерин ишке ашырат;

– зарыл болгон профилактикалык иштерди аткарат.

 

Биздин келечектеги студенттерге!

 

Жылдан-жылга эмгек рыногунда атаандаштык күч алууда. Ыкчам өнүгүп жаткан коомдо Кыргызстандын базар экономикасындагы аалмдашуу процессин камтый алууга жөндөмдүү адистер талап кылынат.

Мындай денгээлдеги адистерди даярдоо бардык эле жождордун колунан келбейт. Жаны маалымат-технологияларын колдонуу менен биз  жогорку денгээлдеги учурдагы атаандаштыкка туруктуу кесипкөй адистерди даярдайбыз! Учурда биздин бүтүрүүчүлөрдүн потенциалы олуттуу бизнес структуралары, мекемелери, ишканалары жана мамлекеттик башкаруу органдары тарабынан жогору баланат!

Кыргыз Республикасынын бирден-бир келечектүү

ЖОЖна кош келиниздер!

  Институттун студенттери жөнүндө

 

Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунда өлкөнүн бардык аймактарынан келген студенттер жана жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн (Казахстан, Россия Федерациясы, Узбекистан, Таджикистан, Турция ж.б.) келген студенттер окушат. Заманбап окуу технологияларын колдонуу менен  салттуу жана жаныча ыкмалардын эн жакшы үлгүлөрүн айкалыштыруунун натыйжасында Институттун кадыр-баркы жогорулады. Натыйжада биздин бүтүрүүчүлөр өлкөнүн алдынкы келечектүү мекемелеринде иштөө мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болууда жана эл аралык долбоорлого катышып, чет өлкөлөрдө  өз билимдерин улантышууда.

Сырттан окуу формасында билим алып жткан студенттердин арасында юридикалык, медициналык илимдер боюнча окумуштуулук даражасынаээинсандар, мекемелердин жетекчилери, Президенттик аппараттын жана Өкмөттүн жана Жогорку Кенештин кызматкерлери бар. Бирок муну менен катар экинчи жогорку билим алууну каалашат.

Биздин артыкчылыгыбыз

  • Келечектүү жана заманбап адистиктер боюнча жогорку билим берүү;
  • Дүйнөнүн эн алдынкы ЖОЖдору менен тыгыз байланыш жана чет элдик такшалма, дүйнөлүк билим берүү мейкиндигиндеги интеграция;
  • Окутуунун инновациялык технологиялары жана жогорку денгээлдеги илимий-лабораториялык камсыздоо;
  • Заманбап материалдык-техникалык база. Заманбап компьютердик каражаттар менен, мультимедия класатары менен жабдылган жана Интернетке эркин чыгуу мүмкүнчүлүгү кенен.
  • Окутуу акысынын салыштырмалуу төмөндүгү (сом менен)

Учурда Үзгүлтүксүз жана аралыктан билим берүү институтунда өлкөнүн бардык аймактарынан келген  жана жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн (Казахстан, Россия Федерациясы, Узбекистан, Таджикистан, Турция ж.б.) келген студенттер окушат. Окутууда заманбап окуу технологияларын колдонуу менен  салттуу жана жаныча ыкмалардын эн жакшы үлгүлөрүн айкалыштыруунун натыйжасында Институттун кадыр-баркы жогорулады. Натыйжада биздин бүтүрүүчүлөр өлкөнүн алдынкы келечектүү мекемелеринде иштөө мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болууда жана эл аралык долбоорлого катышып, чет өлкөлөрдө  өз билимдерин улантышууда.

Окуу сабактары окутуунун интерактивдүү ыкмаларынын негизинде окутуунун аралыктан окутуу технологияларын колдонуу менен өтүлөт. Кредит сааттарды камтыган болондук процесстин талаптарына ылайык бардык  сабактар боюнча окуу-методикалык комплексттери (ОМК) түзүлгөн.

Окутуучулар билим берүүнүн сапатын жана сабак өтүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн көп эмгектенишет.

Бул максатта ар бир ай сайын кафедранын отурумдары,  ОМС, ИИИ отурумдары өткөрүлүп турат. Мында ОМК иштеп чыгуу жана алардын сапатын жогорулатуу маселелери, окутуунун инновациялык методдорун кенири колдонуу маселелери, сынчыл ойлом , кейс, чакан тайпада иштөө, дискуссия, дебат,  дидактикалык оюндар сыяктуу ыкмаларды колдонуу менен лекцияларды өтүү маселелери каралат.