Педагогикалык билим берүү жана инновациялык технологиялар

Педагогикалык билим берүү жана инновациялык технологиялар кафедрасы К.Карасаев атындагы БГУнун Окумуштуулар Кеңешинин чечиминин негизинде (Токтом №2, 29.09.2017ж .),  2017-жылдын 20-октябрында  ректордун №121-буйругу менен түзүлгөн.

Кафедрада окутуу контракттык негизде, дистанттык түрдө кийинки багыттар боюнча окутулат:

550700 Педагогика багыты:

адистиги: “Мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана 

                   методикасы;

адистиги: “Башталгыч класста  билим берүүнүн педагогикасы жана    методикасы.                   

550300 Филологиялык билим берүү багыты:

 адистиги: кыргыз тили жана адабияты.

Кафедра башчысы Искендерова Суусар Искендеровна – филология илиминин доктору, профессор. Азыркы учурда жалпысынан 80ден ашык илимий эмгектери бар. Анын ичинде 4 окуу куралы, 4 монографиясы, 2 справочник-сөздүк, 1 окуу-методикалык куралы жарык көргөн.

Мектеп мугалимдерин жана бала бакча тарбиячыларын даярдоодо кафедра тарабынан КРнын мектептери жана мектепке чейинки даярдоо мекемелери менен келишим түзүлүп, студенттер педагогикалык практикасын ийгиликтүү жана үзүрлүү өтүүдө

 

Кафедранын окутуучулары эл аралык, республикалык илимий-практикалык конференция, семинарларга активдүү катышышат. Илимий журналдарга макалалары жарыяланып жатат. Профессор С.Искендерованын жетекчилик астында аспиранттар, изденүүчүлөр илимий иштерин жазууда/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамы