Гуманитардык Дисциплиналар кафедрасы

 

кафедра башчысы,

филология илимдердин кандидаты,

доцент Осмоналиева Д.К.

 

 

Кафедра 1999-жылы уюшулган,  алгач ал гуманитардык жана табигый илимдер  кафедрасы деп аталган.

2001-2002- окуу жылында  гуманитардык билимдер кафедрасы деп өзгөртүлгөн.

 

Профессордук окутуучулардын курамы

 

Кафедранын курамы 26 кишиден турат.

Кафедрада жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрлар иштешет. Алардын ичинен:

1 илимдин доктору; 1 илимдин кандидаты, профессорлор; 8 илимдин кандидаты, доценттер; 1 профессордун ордун аткаруучусу; 5 доценттин ордун аткаруучулары; 8 ага окутуучу жана 2 окутуучу.

 

 

Билим берүүчүлүк ишмердүүлүгү

 

Кафедра 3 багыт боюнча адистерди даярдайт:

 

  • Журналистика «Журналист» квалификациясы менен
  • Социология «Социолог» квалификациясы менен
  • Китепкана иши “Китепканачы-библиограф” квалификациясы менен

 

 

 

 

 

 

                                 Методикалык иштер

         Акыркы жылдардын агымында кафедрада: «үзгүлтүксүз кесиптик билим берүүдөгү инновациялык ыкма менен окутуу» «Дистанттык окутуу: окуу процессиндеги көйгөйлөрдү ишке ашыруу», «Дистанттык окутуу жана жогорку билим берүүнү модернизациялоо», «Билим берүүдөгү улуттук системанын дүйнөлүк тендециялары», деген темадагы  методологиялык семинарлар өткөрүлөт.Бул жогорку окуу жайларындагы билим берүүнү өнүктүрүүнүн учурдагы актуалдуу масалелери боюнча  окутуучулардын квалификациясын  жогорулатуу максатында жүргүзүлөт.        

Акыркы  жылдарда төмөндөгүй окуу-методикалык куралдар жарыкка чыкты:

Проф. Шаймергенова Т.А. Дипломдук жана курстук иштердин библиографиялык жабдылышы. 2007

Проф. Шаймергенова Т.А. иш кагаздары курсу. 2009Ст.преп.

Исаева А.А. Ата Мекен тарыхы. Б. 2008

Доц. Сейитбаев Б.Т., Саралаев Т.О. Саясий элита жана бийликтин теориясы. 2009

Ст.преп.Кытыкенова А.Т. «Саясий менеджмент»  дисциплинасы боюнча методикалык окуу куралы. 2009

Доц. Курманали кызы Мира. Монография. Заманбап Кыргызстандагы жогорку педагогикалык билим берүүдогү көйгөйлөр жана анын келечектеги өнүгүүсү. 2009

Ст.преп. Шаршеналиева Д.К. Экономика факултетинин улантуучу топтогу студенттери учун адистик боюнча тексттер жыйнагы. «Бийиктик плюс» 2014

Д.ф.н Колбаева М.К. Айтыш онорунун табияты ( эволюция, жанр, Поэтика) 2015

Проф. Какеев А.Ч., к.ф.н. Осмоналиева Д.К. Акын – агартуучулардын философиясы. 2017

 Коомдук илимдер боюнча дистанциондук окуу курстары (ДОК) иштелип жатат:-         Тарых-         Философия-         социология-         укук таануу  

Илимий-изилдөө иштери

Кафедрада илимий-изилдөө иштери эки багытта ишке ашырылат:·       

“Базар экономикасынын шартындагы билим берүү маселелери”;·       

“Үзгүлтүксүз жана дистанттык билим берүү системасында билим берүү процессин өнүктүрүү жана өстүрүү”1999-жылдан 2019-жылга чейинки аралыкта кафедрада 500дөн ашык илимий макала жана 97 монография Кыргызстандын ар кайсы журналдарында, жыйнактарында жарык көрдү.Кафедранын алдынкы адистери БГУнун жана башка ЖОЖдордун изденүүлөрүнө илимий жетекчилик иштерин жүргүзүшөт.Акыркы жылдарда Ата-Мекен тарыхы боюнча Курманали кызы Мира, Исаева Анара Асылбековна жана кыргыз адабияты боюнча Көлбаева Мээрим Курманбековна ошондой эле педагогика адистиги боюнча Нуркулова Эльмира Рыскелдиевна кандидаттык диссертацияларын коргошту.

 Биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү:           

Биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү республиканын көптөгөн мамлекеттик мекемелеринде жана уюмдарында иштешет.Мисалга алсак:Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде,Өкмөт аппаратында,Улуттук Гвардияда, Кыргыз Республикасынын ИИМ органдарында, Жалпыга маалымдоо каражаттарында,Жалпы билим берүү мектептеринде,бала-бакчаларда,Республиканын шаардык, райондук, айылдык китепканаларында, кызмат кылышат.     “Журналистика” адистиги боюнча көптөгөн бүтүрүүчүлөрүбүз белгилүү телеканалдарда,радио берүүлөрдө жана басма сөз беттеринде иш алып барышат. Алардын ичинде;  

“Слово Кыргызстана” гезитинин редакциясында Дмитрий Ащеулов,

Орус драм театрынын мүдүрү Александр Кулинский КТРКда, “Вечерний Бишкек” гезитинде Надежда Хохлова,

“Замана” студиясынын алып баруучусу Караева Нуркыз,

Коомдук каналдагы “Ала-Тоо” маалыматтык программасынын алып баруучусу Алия Рашева

Коомдук каналдагы “Ала-Тоо” маалыматтык программасынын корреспонденти Сайкал Султанкулова

“ЭлТР” телеканалынын корреспонденти Шаршенбек уулу Дүйшөнбек

Коомдук каналдагы “Ала-Тоо 24” маалыматтык программасынын алып баруучусу  Мирбек Молдакунов 

 Кафедранын өнүгүү перспективалары·       

Кафедранын профессордук-окуутучулук составынын квалификациясын жогорулатуу·        Дистанциондук окутуу маселеси боюнча окуу жана методикалык материалдарды иштеп чыгуу·        Окутуудагы инновациялык методдорду киргизүү:интерактивдик, мастер класстар ж.б.·        Билим берүүнү өнүктүрүү областтарындагы ар кандай гранттык долбоорлорго катышуу жана иштөө·        Окуу процессинин материалдык-техникалык жактан жабдылышын жакшыртуу·        Келечектеги журналисттердин практикалык көндүмдөрүн жакшыртуу, медиа борборлорду ачуу·        “Орус тили жана адабияты”, “Китепканачы-библиограф” адистиктери боюнча мектеп мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу үчүн курстарды уюштуруу 

Студенттердин педагогикалык,өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикалары.

Окуу планынын негизине ылайык “Социология”, “Китепканачы-библиограф”, “Журналистика”, “Орус тили жана адабияты” адистиктеринин студенттери педагогикалык, өндүрүштүк, диплом алдындагы жана мамлекеттик педагогикалык практикаларын өтүшөт.Практикалардын программасында максаттары жана тапшырмалары, жумушчу орундарындагы практикалардын мазмуну,тайпа жетекчилеринин милдеттери, практика өтүлүүчү мекемелердин жетекчилеринин милдеттери,практикант-студенттердин милдеттери аныкталган.     

Практиканын максаты-адистиктер боюнча теориялык жактан алган билимдерди систематизациялоо жана жалпылоо;өз алдынча чыгармачылык иштердин көндүмдөрүн өнүктүрүү жана эмгектин илимий уюмун уюштуруу; теориялык жактан алган билимди практика жүзүндө колдонуу; МАКта квалификациялык ишти коргоого даярдоо жана жыйынтыктоо.