Жаңылыктар

«Компетентүүлүктүн негизинде тест тапшырмаларынын иштелип чыгылышы» деген темадагы семинар – тренинг

     К.Карасаев атындагы БГУнун  УжДББ институтунун  ТТжПО кафедрасы тарабынан  2016-жылдын 21-апрелинде өткөрүлгөн «Компетентүүлүктүн негизинде тест тапшырмаларынын иштелип чыгылышы» деген темадагы семинар – тренинг      

                                         боюнча маалымат

Учурдагы  илим менен техниканын өнүгүү шартында окутуунун жаңы ыкмалары пайда болуп, калыптанууда. Дистанттык билим берүүнүн негизги өзгөчөлүгү –  инсандын географиялык  орун алышынан, билим берүү субьектилеринин ортосундагы аралыктан көз каранды эместиги.

Дистанттык билим берүүдө студенттердин билимин текшерүү ыкмасы катары тестирлөө эсептелинет.

Тест – бул стандартташкан тапшырмалардын биримдиги. Тестирлөө студенттин билимин, көндүмдөрүн, жөндөмдөрүн, ошондой эле, психофизиологиялык, инсандык мүнөздөмөсүн текшерүүгө, өлчөп-ченөөгө мүмкүндүк берет.

Тесттик тапшырмалардын максаты – тест тапшыруучудан жооп алуу, тактап айтканда, белгилүү бир илим тармагы боюнча тест тапшыруучунун билими, интелектуалдык жөндөмү, түшүнүктөрү тууралуу жыйынтык чыгаруу.

Дистанттык билим берүүдөгү электрондук тестирлөөдө теникалык каражаттардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдаланып,  студенттин билим денгээлин обьективүү баалоо чоң мааниге ээ.Муну менен катар тесттик тапшырмалардын сапатына, аткаруу ыкмасына да көп көңүл буруу зарыл. Мына ушул жагдай ҮжДББ институтунда «Компетентүүлүктүн негизинде тест тапшырмаларынын иштелип чыгылышы» деген темадагы семинар-тренингди  өткөрүүгө негиз болду жана келечекте да актуалдуу бойдон кала берет. Тактап айтканда, улам мезгилдин өтүшү менен аларды жаңыртып, жакшыртып туруу керек.

Өткөрүлгөн иш чара  ҮжДББ институтунун окутуучулар жамаатын тестик тапшырмаларды иштеп чыгуу боюнча кызыктуу маалыматтар, материалдар менен тааныштыруу, пикир алмашуу, ошондой эле, жалпы педагогикалык квалификациясын жогорулатуу максатын көздөдү.

Иш чарага  К.Карасаев атындагы БГУнун Мамлекеттик тил кафедрасынын д.м.а Чекирова Н.Ч. чакырылып, тесттик тапшырмаларды иштеп чыгуунун ыкмаларына, түрлөрүнө арналган  «Компетентүүлүктүн негизинде тест тапшырмаларынын иштелип чыгылышы» деген темадагы презентациясы менен тааныштырды. Н.Чекирова өзүнүн презентациясында тесттик тапшырмаларды иштеп чыгуунун жети түрү менен тааныштырып, аларды түзүүдөгү маанилүү учурларга кенири токтолду. Тесттин ар бир түрүнө карата түзүлгөн тапшырмалардын үлгүлөрү менен тааныштырды.

Иш чара суроо-жооп иретиндеги талкуу, ой бөлүшүү менен аяктады. Катышуучулар көптөгөн суроолорду беришип, өз пикирлерин айтышып, көйгөйлүү маселелерди талкуулашты. Жыйынтыгында кызыктуу жаңы идеялар киргизилип, аларды ишке ашыруу зарылдыгы баса белгиленди.

Иш чараны өткөрүү демилгеси ҮжДББ институтунун директору М.Д. Чогулдуровго таандык. Демилгени колдогондор жана уюштуруучулар ҮжДББ интитутунун ТТжПО кафедрасынын окутуучулар жамааты.

 

Comments Off on «Компетентүүлүктүн негизинде тест тапшырмаларынын иштелип чыгылышы» деген темадагы семинар – тренинг