Жаңылыктар

“Илимдин жаӊы кандидатына ак жол”

                 Үзгүлтүксүз жана дистанттык билим берүү институтунун гуманитардык билимдер кафедрасынын доцентинин милдетин аткаруучу Исаева Анара Акылбековна жакында тарых                   илимдеринин доктору  Назира Курбанованын жетекчилиги астында «Кыргызстандагы шамандык-теӊирчилик салттардын тарыхый трансформациясы» деген темадагы кандидаттык                        диссертациясын ийгиликтүү жактады.

 Жаш илимпоздун аталган эмгеги- кыргыз тарыхын иликтөө жаатында, өзгөчө кыргыз журтчулугу шамандык-теӊирчилик ишенимин тутунган учурундагы улуттук каада-алттарынын өнүгүшүн изилдеген алгачкы илимий табылгалардан болуп калмакчы. Институттун профессордук-окутуучулар курамы Анара Акылбековнаны ак дилинен куттукташып, мындан аркы илимий ишинде ийгиликтерди каалашат.

Comments Off on “Илимдин жаӊы кандидатына ак жол”