Жаңылыктар

“Устат менен кездешүү”

Кыргыз Республикасынын эмгек сиӊирген журналисти белгилүү устат Стамбек Усупов кырк жылдан ашуун Кыргызстандын ар түрдүү басма органдарында журналисттик жана дээрлик жыйырма беш жылга жакын жогорку окуу жайларында студенттерди- болочок журналисттерди тарбиялоо боюнча милдеттерди абдан жигердүүлүк менен аркалап келди. Учурда ардактуу эс алууда жүрсө дагы колунан калеми түшпөй, жаш журналисттер, студенттер үчүн «Керектүү жана кереметтүү кесип» деген дагы бир китебин окурмандарга тартуулаган эле. Устат агайын тереӊ урматташкан гуманитардык билимдер кафедрасынын окутуучулары, сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери менен бирдикте Стамбек Усуповду тегерек столго чакырышып, жаӊы китебинин бет ачарын өткөрүштү.

Бул китепте автор ошол мезгилдердеги калемгерлик жана окутуучулук иш тажрыйбасы менен бөлүшүп, ошондой эле бүгүнкү жана келечектеги кесиптештерине кеп кеӊештерин кенен-чонон окурмандарынын алдына тартуулаган.Тегерек столду кафедранын ага окутуучусу С. Шералиева алып барып, студенттер суроолорун беришип, абдан кызыктуу өттү. Тегерек столго КТРдин жана башка газеталардын журналисттери дагы катышып, тасмага түшүрүп кайтышты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Off on “Устат менен кездешүү”